Bashkepunim me Albanian University

clip_image0022

Fondacioni Caritate Christi Compulsi Balcan dhe universiteti UFO kane firmosur nje marreveshje, e cila mundeson per nje numer te caktuar studentesh te ketij universiteti te ndjekin nje kurs specializimi mjeksor prej 1000 oresh. Me pas keta studente dergohen ne Itali per nje vit per te bere praktiken. kjo praktike per studentet ka rolin e punes, qe do te thote qe ata paguhen per te gjitha oret e praktikes qe bejne gjate ketij viti dhe me mundesine per te rinovuar kontratet per studentet me te mire. Praktika realizohet neper qendrat shendetsore dhe spitalet e institucioneve qe kane organizuar kete kurs.

Gjithashtu te gjithe studentet e odontoiatrise kane mundesi qe te behen pjese e programit te financimit, i cili u jep mundsine e hapjes se nje studioje profesionale brenda polit sanitar te Fondacionit

Reklama