Hyrje » Uncategorized » Kontributi për gratë në programin W5

Kontributi për gratë në programin W5

Advertisements

For all the women who participated in the program W5 for the city of Tirana is downloadable from the model for the request for assistance on the services that the company has decided to give all participants, the contribution it can take up to women who do not have passed the trial period of the first month.

The form shall be completed and delivered at one of the offices of the company, for information call 068 695 15 07.

Thank you. “CLICK HERE – MOD”

Për të gjitha gratë që morën pjesë në programin për W5 qyteti i Tiranës është i shkarkueshëm nga modeli për kërkesën për ndihmë për shërbimet që kompania ka vendosur të japë të gjithë pjesëmarrësit, kontributi ajo mund të marrë deri në gratë që nuk e kanë kaluar periudhën gjyq të muajit të parë.
Formulari duhet të plotësohet dhe të dorëzohet në një nga zyrat e kompanisë, për informacion telefononi 068 695 15 07.

Falemnderit.

Advertisements

Vizite on line – Visite in tempo reale

Këtë e pëlqejnë %d blogues: