Hyrje » Uncategorized » Raporti Javor

Raporti Javor

Advertisements

20120924-070306.jpg

Da questa settimana è in funzione il programma per l’invio dei dati per il rapporto settimanale. Ogni LP deve compilare la maschera che trova nell’area riservata cliccando sulla voce “rapporto settimanale”. Dovete poi selezionare “accedi area pubblica” e compilare i dati che sono richiesti. Va compilato entro il venerdì. Grazie

SHQIPTARE

Këtë javë është duke e programit për të dërguar të dhënat në raportin javor. Çdo LP duhet të plotësoni formularin që është në zonën e rezervuar duke klikuar mbi “Raportin Javor”. Ju duhet pastaj zgjidhni “zonë publike qasje” dhe plotësoni në të dhënat që janë të nevojshme. Ajo duhet të përfundojë deri të premten. Falënderim

ENGLISH

This week is running the program to send data to the weekly report. Each LP must fill out the form that is in the reserved area by clicking on “Weekly Report”. You must then select “public access area” and fill in the data that are required. It should be completed by Friday. Thanks

Advertisements

Vizite on line – Visite in tempo reale

Këtë e pëlqejnë %d blogues: